Algemene voorwaarden Winacties

 Deelname actie

 • Deelname aan onze acties is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je op Little Riots social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Little Riots is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Little Riots is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld dus over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • Belangrijk: Door deelname aan deze actie verleent de deelnemer toestemming aan Little Riots om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 • Winacties worden georganiseerd door Little Riots en zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door derden.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Little Riots nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Little Riots is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over onze winacties kunnen worden gestuurd naar contact@littleriots.com. 

Winacties worden georganiseerd door Little Riots.